Urkund

On a personal note…

Jag har lämnat mitt arbete på Urkund efter runt 8 år med företaget. Det var under 2000 som jag och mina kollegor startade Urkund, från scratch, och byggde sakta men säkert upp det till ett företag och varumärke synonymt med akademisk integritet och kompetens kring frågan om textplagiering. Som huvudutvecklare och ansvarig för teknisk design skapade jag de flesta av de många komponenterna i systemet och integrationer med externa system. Skötte även drift och konfigurering av maskinparken och all mjukvara. På många sätt ett intressant arbete, lärde mig mycket. 8 år är dock en lång tid i den här branchen och det ska bli spännande att gå vidare mot nya utmaningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *